Dofinansowania EU

Celem projektu realizowanego w ramach 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, jest wdrożenie technologii gięcia blach o grubości 0,8-3 mm o maksymalnym promieniu gięcia przy kącie 90st. wynoszącym od R50 do R150, pozwalająca na znaczące usprawnienie (przyspieszenie) procesów obróbki elementów metalowych (blachy), poprzez opracowanie uniwersalnego, regulowanego przyrządu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obróbki blach. Konsekwencją jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizację kosztów, dalszą poprawę jakości usług i produktów oraz możliwość elastycznej realizacji zleceń, w tym również zleceń o małych seriach.

KOMFORT 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przeprowadził we własnym zakresie prace B+R zmierzające do opracowania technologii gięcia blach o grubości 0,8 – 3 mm o maksymalnym promieniu gięcia przy kącie 90O wynoszącym od R50 do R150, których efektem jest przyrząd do gięcia blach. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Państwową Uczelnię im. Stanisława Staszica w Pile i zbadany pod kątem czystości patentowej, według której przyrząd będący przedmiotem niniejszego wniosku może mieć znamiona nowości i nieoczywistości, a dzięki temu może być podstawą do ubiegania się o co najmniej wzór użytkowy. Opracowany przyrząd pozwoli na znaczące usprawnienie procesów obróbki elementów metalowych (blachy), a przy zastosowaniu rozbudowanego parku maszynowego otworzy drogę do wdrożenia do seryjnej produkcji, nowych i udoskonalonych produktów, w tym produktów będących przedmiotem zastrzeżenia praw własności intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP (przyrząd do gięcia blach będzie przedmiotem zastrzeżenia wzoru użytkowego, a czystość zgłoszenia została potwierdzona analizą Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile).

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania służących wdrożeniu opracowanych koncepcji i wyników prac B+R.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.748.246,94 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 960.695,51 PLN